ანა ლუსაბერიძე
დერმატო-კოსმეტოლოგი
ანა ლისტუჩკი
სტილისტ ქოლორისტი
ვლადიმერ ეგიზარიანი
სტილისტ ქოლორისტი
ნინო ვარდოსანიძე
მანიკურის სპეციალისტი
ეკა ჭუმბუიძე
დერმატო-კოსმეტოლოგი
დინა რატია
მანიკურის სპეციალისტი
ლენა პავლოვა
სტილისტ ქოლორისტი
ლია ფანცულაია
სტილისტ ქოლორისტი
მადონა ბიგანიშვილი
მასაჟისტი
სურენ პაპანიანი
სტილისტ ქოლორისტი
შორენა სიდამონიძე
LPG თერაპევტი